ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, όλων των Τμημάτων και όλων των ετών εισαγωγής

Γνωρίζετε ήδη ότι η 26η Οκτωβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων.

Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας οι Γραμματείες δεν θα δεχτούν αιτήματα για υποβολή δήλωσης μαθημάτων.

Οι δηλώσεις για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα μαθήματα επιλογής, χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών http://students.unipi.gr/ στην οποία εισέρχεστε με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας.

Η ηλεκτρονική δήλωση των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων και στις εξετάσεις – τόσο του χειμερινού εξαμήνου όσο και στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021.

Εφιστούμε την προσοχή κυρίως στους φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί τα 4 έτη σπουδών τους, να δημιουργήσουν ιδρυματικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα https://uregister.unipi.gr/ (αν δεν έχουν ήδη), έτσι ώστε να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και να έχουν πρόσβαση στις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος.

Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας