ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 26-10-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 7 Οκτωβρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4-9-2020 ΚΥΑ και την απόφαση Συγκλήτου (25/9/2020), η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση μέσων εξ αποστάσεως διδασκαλίας έως 26/10/2020 (λήξη χρονικής περιόδου δήλωσης μαθημάτων) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία:

Α) η διδασκαλία των μαθημάτων με περισσότερους από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές θα συνεχιστεί εξ αποστάσεως.
Β) η διδασκαλία των μαθημάτων με λιγότερους από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές σύμφωνα με τις δηλώσεις μαθημάτων θα επανεξεταστεί ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της, αν θα συνεχίσει εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των οδηγιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού
  2. την ύπαρξη, στα μαθήματα αυτά, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητών / διδασκόντων) που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
  3. τη χωρητικότητα των κτηριακών υποδομών

 

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ