ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

Σε συνέχεια της από 29/9/2020 ανακοίνωσης, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες :

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δύναται να εκδώσει την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, (επειδή διαθέτει είτε προσωπικό κωδικό στο taxis.net είτε web banking) θα πρέπει να την συμπληρώσει σύμφωνα με το κείμενο που αναγράφεται στην επισυναπτόμενη στην ανακοίνωση Υ.Δ. (υπόδειγμα 1).

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να εκδώσει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr δεδομένου ότι δεν διαθέτει ή δεν μπορεί να αποκτήσει άμεσα προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή web banking, θα πρέπει να προβεί στην ακόλουθη διαδικασία :

  • Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 1) και συμπλήρωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία
  • Προσκόμισή της σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή
  • Αποστολή της στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών, στην ταχυδρομική διεύθυνση :
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………………………………………………………………………….

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

 

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Υ.Δ. πρέπει να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί μέσω gov.gr.

Τέλος, δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων του φοιτητή, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία δεν μπορεί να αφορά παρά μόνο τον ίδιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΣ ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας