ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020 – 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

 

Πειραιάς 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εισακτέοι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020 κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης : oik-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: ode-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: sta-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: xrh-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: plh-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: naf-secr@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: tex-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων: gramds@unipi.gr
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: des-secr@unipi.gr Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: ts-secr@unipi.gr

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην Αττική καθώς και της ΚΥΑ 107981/Ζ1/20-8-2020 (Β’ 3473), έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους από 21/9/2020-4/10/2020 και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου

Οι εισακτέοι από την Κύπρο δύναται να αποστείλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην κάτωθι διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος …………….

Καραολή &Δημητρίου 80,

18534 Πειραιάς

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ.: Φ.152/126892/Α5/23-09-2020 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να υποβληθεί η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai- exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας προέλευσης ή σε ΚΕΠΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα).

 

ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word

 

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας