ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαναληπτική Εξέταση Σεπτέμβριου
του μαθήματος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
(Θεωρητικό μέρος)

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ στη τρέχουσα εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Τρίτη 22/09/2020, εξ’ αποστάσεως, μέσω του συστήματος eclass.unipi.gr.

Η ώρα εξέτασης καθορίζεται ανάλογα με το επώνυμο των φοιτητών σε δύο ομάδες ως ακολούθως :

Αρχικά Ονοματεπώνυμου

Ωρα εξέτασης

Α-Μ

11 – 11.40 πμ

Ν-Ω

12 – 12.40 μμ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
Α) Οσοι φοιτητές προηγουμένων ετών (2017, 2018) δεν έχουν περάσει το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αλλά έχουν περάσει τα εργαστήρια
Β) Οι φοιτητές που στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν περάσει τα εργαστήρια (βλ. σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Τμήματος) και οφείλουν το θεωρητικό μέρος από την περίοδο του Ιουνίου

Διενέργεια της εξέτασης

Η εξέταση θα περιλαμβάνει

  • Τον έλεγχο της ταυτότητας των φοιτητών ο οποίος θα γίνει μέσω του συστήματοςMicrosoft Teams, όπου και είχαν πραγματοποιηθεί οι διαδικτυακές παραδόσεις των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της εξέτασης για κάθε ομάδα, οι δικαιούχοι εξέτασης φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην ομάδα του μαθήματος στο πρόγραμμα Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32ff2b4dc3f54acbb91367cfc92772d4%4 0thread.tacv2/conversations?groupId=524a24ac-7cfc-4487-a974- e7278a55a23d&tenantId=d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de και να διαθέτουν εξοπλισμό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο. Στο στάδιο αυτό θα ζητηθεί από τους φοιτητές να επιδείξουν την φοιτητική τους ταυτότητα.

Την εξέταση με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο σύστημα eclass.unipi.gr, στις ώρες που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Για τη συμμετοχή στην εξέταση απαιτείται αρχικά σύνδεση στην περιοχή του μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, (κωδ. eclass ΤΟΥ103) https://eclass.unipi.gr/courses/TOY103/ όπου θα ζητηθεί ο κωδικός και το password του ιδρυματικού λογαριασμού. Στη συνέχεια άνοιγμα του ερωτηματολογίου της εξέτασης από το μενού «Ασκήσεις», αριστερά στην οθόνη. Το ερωτηματολόγιο θα ονομάζεται «Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020» και θα ενεργοποιηθεί ακριβώς στον προβλεπόμενο χρόνο της εξέτασης κάθε ομάδα δηλ. στις 11πμ και 12μμ, ανάλογα με το αρχικό του Επωνύμου. Η εξέταση θα διαρκέσει 40 λεπτά και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στις οποίες μία επιλογή θα είναι η σωστή. Στο τέλος θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή». Καλή πρακτική θα είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται προσωρινή αποθήκευση των απαντήσεων. Το αντίστοιχο πλήκτρο «Προσωρινή Αποθήκευση» μαζί με πλήκτρο «Υποβολή» βρίσκεται στο τέλος της οθόνης του ερωτηματολογίου.

 

Προφορική εξέταση

Οι φοιτητές που για ειδικούς λόγους εξετάζονται προφορικά, θα εξεταστούν στο πρόγραμμα Microsoft Teams, όπου είχαν διεξαχθεί τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα. Για τον προγραμματισμό των προφορικών εξετάσεων, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση smirlis@unipi.gr. Οι συμμετέχοντες στη προφορική εξέταση φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο. Πριν από την εξέταση θα πρέπει να επιδείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή της προφορικής εξέτασης.

Βεβαίωση συμμετοχής

Όσοι από τους συμμετέχοντες στην εξέταση χρειαστούν βεβαίωση για την εργασία τους θα πρέπει να στείλουν μήνυμα (email) στη διεύθυνση smirlis@unipi.gr για να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Πρόσθετες πληροφορίες

  1. Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή άλλα τεχνικά θέματα που εμποδίζουν τη συμμετοχή στην εξέταση, παρακαλώ εγκαίρως να σταλεί άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση smirlis@unipi.gr με τα στοιχεία του φοιτητή (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ)
  2. Οσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό, παρακαλώ να ενημερωθούν από τη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου https://www.unipi.gr/unipi/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%C E%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/11476- enhmerwsh-foithtwn-gia-eksetaseis.html
  3. Για τη σύνδεση στα συστήματα Teams και eclass συνιστάται η χρήση του προγράμματος πλοήγησης Google Chrome από laptop ή σταθερό υπολογιστή.

 

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ