ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου είναι επιτυχόντες στην εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό.

Ρ17008

Ρ19011

Ρ19024

Ρ19028

Ρ18030

Ρ19038

Ρ19046

Ρ19067

Ρ19097

Ρ19098

Ρ19114

Ρ19128

Δικαίωμα στην εξέταση της θεωρίας του μαθήματος έχουν οι επιτυχόντες της εργαστηριακής εξέτασης σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο.