ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 02/09/2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10.00 με χρήση Microsoft Teams. Οι φοιτητές που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια και έχουν αποτύχει ή δεν έχουν συμμετάσχει στην εξέταση) θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος (τίτλος μαθήματος:Εξέταση εργαστηρίου Εισαγωγή στην Πληροφορική Σεπτέμβριος 2020) έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Η εισαγωγή των φοιτητών σε ομάδες στο Teams θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων στο eclass. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συσκευή με εγκατεστημένο το Word του Office 365.