ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2019 – 2020

Εξέταση στο μάθημα Αγγλική Επικοινωνία για Εργαζόμενους στον Τουρισμό

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου ότι η εξέταση στο μάθημα Αγγλική Επικοινωνία για εργαζόμενους στον Τουρισμό θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά όπως έχει οριστεί το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 16.00. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν λογαριασμό στο eclass και να μπουν στο Microsoft teams  στην αντίστοιχη ομάδα εξέτασης στις 15.15 όπου θα γίνει η ταυτοποίηση. Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις, μια κατανόησης κειμένου, μία Ορολογίας και μία λεξιλογική.

 

Η διδάσκουσα,

Εύη Ανανιάδου