ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2019 – 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου είναι επιτυχόντες στην εξέταση του εργαστηρίου Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό.

 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου είναι επιτυχόντες στην εξέταση του εργαστηρίου Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό.

Δικαίωμα στην εξέταση της θεωρίας του μαθήματος έχουν οι επιτυχόντες της εργαστηριακής εξέτασης.

Οι διδάσκοντες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΕΣ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ_ΣΤΟΝ_ΤΟΥΡΙΣΜΟ_2019_2020