ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που θα χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (για εξ αποστάσεως εξέταση) θα πρέπει να στέλνουν email στον διδάσκοντα, μετά την εξέταση του μαθήματος, με τα εξής στοιχεία:

  • ονοματεπώνυμο
  • αρ. μητρώου
  • τίτλο μαθήματος που εξετάστηκε
  • ημερομηνία εξέτασης.

Η βεβαίωση θα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.

 

Από τη Γραμματεία