ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πειραιάς, 15/06/2020

 

Κατόπιν της αναρτήσεως του προγράμματος εξεταστικής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο η διεξαγωγή των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί από 22-06-2020 έως 17-07-2020, καλούνται οι φοιτητές που για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων λόγω έλλειψης εξοπλισμού να το δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 17/06/2020. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (ts-secr@unipi.gr) Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ή Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να ενημερωθούν οι διδάσκοντες καθηγητές και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ