ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

 

Εργαστήρια του Μαθήματος Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές (αφού εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή) δεν έχουν διαθέσιμο υπολογιστή για χρήση την ώρα διεξαγωγής του Εργαστηρίου θα πρέπει να στείλουν έως την Πέμπτη 14/5/2020 και ώρα 15.00 μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση maravel@unipi.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους. Θα υπάρξει απόλυτη εμπιστευτικότητα στη διαχείριση των μηνυμάτων που θα αποσταλούν και η όλη διαδικασία έχει να κάνει με την εξάντληση κάθε δυνατότητας εύρεσης λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα.