ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Εργαστήρια του Μαθήματος Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

Ανακοινώνεται ότι τα εργαστήρια του μαθήματος Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό θα διεξάγονται ηλεκτρονικά με χρήση του Cisco Webex κάθε Παρασκευή και ώρες 16.00-20.00. Η συμμετοχή των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα είναι υποχρεωτική. Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Excel του Office 365 το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση office.com χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς σας κωδικούς.