ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – 30/03/2020

Ενημέρωση για την Εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλία

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας, τη Δευτέρα 30/3/2020, με χρήση του Microsoft Teams.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως διδασκαλία είναι η εγγραφή στο eclass.unipi.gr στα μαθήματα που έχουν επιλεγεί στη δήλωση μαθημάτων, καθώς και η σύνδεση στο Microsoft Teams σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πιθανά παρουσιαζόμενα προβλήματα, από τη χρήση του νέου συστήματος εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι κάτι νέο που χρειάζεται όλοι μας να εξοικειωθούμε.

Θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος