ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Πειραιάς 24 -3- 2020

Απαγόρευση εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020, ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3- 2020) απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020. Ειδικότερα, απαγορεύεται προσωρινά η διεξαγωγή:

  • α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία
  • β) της πρακτικής άσκησης φοιτητών
  • γ) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές
  • δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

  • α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες καθώς και, κατά περίπτωση:
  • β) οι ερευνητικές δραστηριότητες
  • γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

Σίτιση φοιτητών

Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, ενημερώνονται ότι από 24.3.2020 έως και 10.4.2020 η σίτιση θα γίνεται με τη διανομή φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από 12:00 έως 18:30 καθημερινά στο φοιτητικό εστιατόριο και θα παραλαμβάνουν όλα τα γεύματα της ημέρας που δικαιούνται, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση.

Εκ της Πρυτανείας

 

Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς

Tηλ.: 210 414.2421 Fax: 210 4173.260

 

Απαγόρευση_εκπαιδευτικής_λειτουργίας_με_φυσική_παρουσία