ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι παρατείνεται το διάστημα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων (υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής), εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από 9 Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου 2020.

∆ιεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας