ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 1 ΚΑΙ 3 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΗ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΟΔΕ & ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

1. ‘Intermediate Business English’ (Peggy Mormori, Fotini Sivridou, Chryssoula Tombrou):

     Units: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 23,34,38,39,40,41,42

  • From units 10,22,24,25,36,37 Οnly Language Focus

2. Grammar Section- pp. 245-263


Ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουριστικών Σπουδών

Ύλη 3ου εξαμήνου

  1. Skills and Functions in Business English (Tombrou; Sivridou; Iakovos)

Chapters: 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

  1. Commercial Correspondence. A Practical Guide. (P. Mormori)

Chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΙΙΙ