ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών που έχουν καταθέσει αίτηση μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να προσέλθουν στη Γραμματεία για παραλαβή πιστοποιητικών και προσωπικών κωδικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η παραλαβή θα γίνεται από τους φοιτητές Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00 με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Από τη Γραμματεία