ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 2104142089, 2104142065
E-mail:foitmer@unipi.gr

Πειραιάς, 3 Δεκεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) ότι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από 3 έως 9 Δεκεμβρίου 2019.

4-anakoinosi_gia_sitisi_2019-2020_analytikh