ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς, 22/11/2019

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ.,

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ

05/12/2019

12.00-14.00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΕΚΤ-338

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06/12/2019

 

12.00-14.00 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΓΛ-304

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/12/2019

12.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΚΕΚΤ-105

 

Παρατηρήσεις:

Όπου ΚΕΚΤ αίθουσα στο κεντρικό κτίριο Καραολή & Δημητρίου 80.

Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα και να φέρουν μαζί  την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα στυλό τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι χρώματος μπλε ή μαύρο.

Απαγορεύεται η προσκόμιση βιβλίων, σημειώσεων καθώς και κινητών μέσα στην αίθουσα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος