ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοίνωση

Προς τους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών 5ου εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου να δηλώσουν άμεσα στον Εύδοξο  το βιβλίο του μαθήματος  Αγγλικά 5 ‘Tourism and Hospitality , προκειμένου να μπορέσουν να το προμηθευτούν έγκαιρα από τον εκδοτικό οίκο Ανδρέα Μπέτση.

Από το Γραφείο Ξένων Γλωσσών