ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/10/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Μ. Σφακιανάκης, Καθηγητής

Κατανομή Εργαστηρίων του Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Η κατανομή των φοιτητών για τα εργαστήρια του μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική  που αρχίζουν

την Τρίτη 15/10/2019 θα έχει ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ Αρχικά Επωνύμων ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΜΗΜΑ 1 Α – ΚΑΠ 15:00-17:15 ΤΡΙΤΗ 004
ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΡ – Μ 17:15-19:30 ΤΡΙΤΗ 004
ΤΜΗΜΑ 3 Ν – Ω 19:30-21:45 ΤΡΙΤΗ 009

 

Ο Διδάσκων

Καθηγητής  Μ. Σφακιανάκης