ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Υπεύθυνη: Ελ. Χαλατσάκη
Τηλ.: 210 414 2345
Fax: 210 414 2412
Ε-mail: dspoudon@unipi.gr

Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ANAKOINΩΣH

Καλούνται οι φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 9:00 έως 11:00), μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019, συνο- δευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα ανα- γράφεται η πόλη στην οποία υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ ́ύλην αρμόδιο όργανο.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ