ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας Υπεύθυνη: Μπαρτζάκλη Νίκη
Τηλ.: 2104142088

Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018, που κατέχουν ήδη την ειδική ταυτότητα σίτισης, η οποία τους χορηγήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ότι μπορούν να σιτίζονται μέχρι την έγκριση της νέας αίτησής τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για την παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η οποία θα είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012), οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας