ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Μάθημα: Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά

Διδάσκοντες: Α. Κότιος,  Ι. Κοκορέ, Μ. Τσελεκούνης

 

Ανακοίνωση

Η ύλη του μαθήματος για τις εξετάσεις Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2019 περιλαμβάνει:

Χ. Παπάζογλου (2014), Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονομική, Κεφάλαια 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 7, 8 και τις σημειώσεις διαλέξεων στην πλατφόρμα eclass του μαθήματος.