ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου των τμημάτων Ο.Δ.Ε και Τουριστικών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει τις φωτοτυπίες Αγγλικής Επιχειρηματικής Ορολογίας που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη μπορούν να τις παραλάβουν από το ισόγειο του κτιρίου Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου.

 

Από το Γραφείο Ξένων Γλωσσών