ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ύλη 4ου εξαμήνου

  1. English for Advanced Studies, F. Sivridou, C. Tombrou, Φαίδιμος

Chapters 4 and 5 (all)

Chapter 6: all except 6.1 and exercise b and c on pp.232 and 233, 6.3 and exercise b on pp.247-8

  1. Essential Business Terminology, F. Karamitroglou, Φαίδιμος: Chapters 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.1, 6.2