ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΗ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ –  ΟΔΕ (εισαχθέντες από το 2016 και μετά) & ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1. Skills and Functions in Business English (Tombrou; Sivridou; Iakovos)

 

Part 1: all chapters (1-6)

Part 2: chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22