ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡAIΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020

Σας ανακοινώνουμε συνημμένα τo αριθμ. πρωτ.: 20193493/17-5-2019 έγγραφο για την Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡAIΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020