ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ : 2104142000

Πειραιάς, 7 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο «Αθ. Κανελλόπουλος», λόγω ορκωμοσίας των αποφοίτων:

  • Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-15:00
  • Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-15:30
  • Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-13:00

Από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας