ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜAΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΈΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τηλ. 210 4142000

http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι παρατείνεται το διάστημα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων (υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής), εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από ∆ευτέρα 4 Μαρτίου έως και Τρίτη 12 Μαρτίου 2019.

∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας