ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ : 2104142000
http://www.unipi.gr

 

Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου ότι οι δηλώσεις για τα υποχρεωτικά µαθήµατα και για
τα µαθήµατα επιλογής, εαρινού εξαµήνου, ακαδηµαϊκού έτους 2018-
2019, θα υποβάλλονται από 18 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου 2019
ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών
students.unipi.gr µε τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών.
Πληροφορίες σχετικά µε τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραµµατείες
των Τµηµάτων (∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή κατά τις ώρες 11:30 έως
14:00).

 

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας