ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛH ΜΑΘΗΜAΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΡΚΩΜΟΣIΑΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ : 2104142000

Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο «Αθ. Κανελλόπουλος», λόγω της ορκωμοσίας των αποφοίτων:

  • Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-15:00
  • Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-13:00
  • Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-15:00
  • Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-15:00.

Από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας