ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλλει αίτηση για δωρεάν σίτιση ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις Ειδικές Ταυτότητες Σίτισης από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (γραφείο 114, 1ος όροφος) κατά τις ημέρες : Παρασκευή 25/01, Δευτέρα 28/01, Τρίτη 29/01 και Πέμπτη 31/01, και ώρες 09.00-14.00.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλάβουν μέσω τρίτων, με εξουσιοδότηση.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας παραλαβής τους εντός των ορισθέντων ημερών είναι απαραίτητη η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση foitmer@unipi.gr ή η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου (2104142088, 2104142089, 2014142065).

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας