ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Ύλη 3ου εξαμήνου


  1. Skills and Functions in Business English (Tombrou; Sivridou; Iakovos)

Chapters: 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

 

  1. Commercial Correspondence. A Practical Guide. (P. Mormori)

Chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13