ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201819

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΛΗ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 


  1. Intermediate Business English’

     Peggy Mormori, Fotini Sivridou, Chryssoula Tombrou

    Units: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 23,34,38,39,40,41,42

  • From units 10,22,24,25,36,37 Οnly Language Focus
  1. Grammar Section- pp. 245-263