ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς 23/11/18

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ.,

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ

10/12/2018

10.00-12.00 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 106
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14/12/2018

 

14.00-16.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  101

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

17/12/2018

10.00-12.00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ   106

Παρατηρήσεις:

Οι αίθουσες βρίσκονται στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιά (Καραολή & Δημητρίου 80) .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα και να φέρουν μαζί  την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα στυλό τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι χρώματος μπλε ή μαύρο.

Απαγορεύεται η προσκόμιση βιβλίων, σημειώσεων καθώς και κινητών μέσα στην αίθουσα.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος