ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 80 Τ.Κ.- Πόλη: 18534 Πειραιάς

Πειραιάς, 22 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι μετεγγράφονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να προσέρχονται οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματός τους μεταξύ 9:00 με 11:00 στις ακόλουθες ημερομηνίες για κάθε Τμήμα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Για την μετεγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται στη με αριθ. 158978/Ζ1/27-9-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3153 Β’), στη με αριθ. 168262/Ζ1/09-10 -2018 εγκύκλιο, καθώς και στη με αριθ. 37818/Ζ1/05-03-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 862 Β ́) που έχουν αναρτηθεί στο site του Πανεπιστημίου καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ