ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για δωρεάν σίτιση ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις Ειδικές Ταυτότητες Σίτισης από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, έως και την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, καθημερινά κατά τις ώρες 09.00-14.00. Όσες Ειδικές Ταυτότητες Σίτισης δεν παραληφθούν εντός της προθεσμίας, θα ακυρωθούν.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας παραλαβής τους έως την ορισθείσα ημερομηνία για σοβαρούς λόγους, είναι απαραίτητη η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με αιτιολόγηση στη διεύθυνση foitmer@unipi.gr ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλάβουν μέσω τρίτων, με εξουσιοδότηση.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας