ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών Τηλ. 210-4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι μετεγγράφονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μετεγγραφών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να προσέρχονται οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματός τους από τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 καθημερινά και ώρα 9:00 με 11:00.

Για την μετεγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με την Υ.Α. με αρ. 158978/Ζ1/27-9- 2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) και με τη με αρ. 193471/Ζ1/13-11-2018 εγκύκλιο, τα οποία είναι αναρτημένα στο site του Πανεπιστημίου καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ