ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πειραιάς

6 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για δωρεάν σίτιση ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις Ειδικές Ταυτότητες Σίτισης από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, καθημερινά κατά τις ώρες 09.00-14.00.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας παραλαβής τους έως την ορισθείσα ημερομηνία, είναι απαραίτητη η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με αιτιολόγηση στη διεύθυνση foitmer@unipi.gr.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας