ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής 

ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ θα δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη (γραφείο 438) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 10:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 11:00
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 – 13:00