ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 05-10-2018

Γενική Δ/νση Διοικητικών
Υπηρεσιών Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2013, 2014, 2015, 2016, και 2017 ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση της ειδικής ταυτότητας σίτισης, μέχρι Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, καθημερινά 09:00 έως 14:00 στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, πολλοί δεν είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν εγκαίρως την αίτησή τους .

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας