ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καραολή & Δημητρίου 80
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αρμόδια Υπάλληλος: Νίκη Μπαρτζάκλη
Τηλ.: 210 4142088

Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 που κατέχουν την ειδική ταυτότητα σίτισης, ότι  για να ισχύσει η εν λόγω ταυτότητα  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις  προϋποθέσεις των συνημμένων αρχείων και να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας κατά τα χρονικά διαστήματα από 25/06/2018 έως 03/08/2018 και από 27/08/2018 –  14/09/2018, καθημερινά από 11:00π.μ. – 14:00 μ.μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΣΙΤΙΣΗ_2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΣΙΤΙΣΗ_2018-2019

ΕΝΤΥΠΟ_Y.D