ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (ΝΕΟ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2017-2018

Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2017-2018 μπορείτε να βρείτε στο

https://stegastiko.minedu.gov.gr/Files/faq_stegastiko.pdf
Τα έντυπα δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr σε περίπτωση που δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω ΑΑΔΕ, υποβάλλονται στο:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80

ΤΚ 18534, Πειραιάς

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

1ος όροφος, Γραφείο 114

Φοιτητές με γονείς κατοίκους Ελλάδας

Α) Δικαιούχος στεγαστικού γονέας (η αίτηση κατατίθεται από τον ίδιο)

Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται απαραίτητα από:

 1. την εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή της.
 2. την αίτηση (ως υπόδειγμα 1).
 3. την υπεύθυνη δήλωση του (ως υπόδειγμα 2) με γνήσιο υπογραφής.

Β) Δικαιούχος στεγαστικού γονέας (η αίτηση κατατίθεται από το φοιτητή)

Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται απαραίτητα από:

 1. την εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή της.
 2. την αίτηση (ως υπόδειγμα 3).
 3. την υπεύθυνη δήλωση του (ως υπόδειγμα 4) με γνήσιο υπογραφής.

Γ) Δικαιούχος στεγαστικού φοιτητής

Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται απαραίτητα από:

 1. την εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή της.
 2. την αίτηση (ως υπόδειγμα 5).
 3. την υπεύθυνη δήλωση του (ως υπόδειγμα 2) με γνήσιο υπογραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των αιτήσεων ανά περίπτωση (Α,Β,Γ) αποτελεί η πληρότητά τους.

Φοιτητές με γονείς κατοίκους εξωτερικού

Ειδικά στην περίπτωση φοιτητών που καθίστανται δικαιούχοι επειδή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και μόνο εξαιτίας του λόγου αυτού, ο αιτών φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση, τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν αυτός είναι διαζευγμένος ή είναι άγαμη μητέρα ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

Κύπριοι Φοιτητές

Συγκεκριμένα για τους Κύπριους φοιτητές θα χρειαστούν τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την εκάστοτε αρμόδια αρχή στην οποία να αποτυπώνεται σαφώς ο τόπος μόνιμης κατοικίας:

 • του ίδιου του φοιτητή και
 • των γονέων του

2. Εισοδήματα στην αλλοδαπή από το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο (εισοδήματα 2017):

 • του ίδιου του φοιτητή και
 • των γονέων του

– 2.α Εισοδήματα στην Ελλάδα (Εκκαθαριστικό – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα 2017):

 • α) του ίδιου του φοιτητή και
 • β) των γονέων του

– 2.β Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, από τον φοιτητή ή τους γονείς του, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση αυτού/αυτών που δεν υποβάλλει/ουν (ως υπόδειγμα 6) με γνήσιο υπογραφής .

3. Περιουσιακή κατάσταση στην αλλοδαπή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης περιουσίας-Παγκύπρια)

 • του ίδιου του φοιτητή και
 • των γονέων του

– 3.α Βεβαίωση από την εκάστοτε αρμόδια αρχή για κάθε είδος ακινήτου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά

 • αν στο οικόπεδο ή στο χωράφι υπάρχει κτίσμα
 • αν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου ή του χωραφιού, τα ακριβή τετραγωνικά του

Σε περίπτωση που η ακίνητη περιουσία βρίσκεται στη περιοχή των κατεχόμενων, αυτό πρέπει να βεβαιώνεται από σχετική αρμόδια αρχή/υπηρεσία.
– 3.β Περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα (Ε9 δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2018):

 • του ίδιου του φοιτητή και
 • των γονέων του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

1-aithsh foitith stegastiko 2017-2018_dikaiouxos goneas pou ypovalei o idios

2-entypo_Y_D_dikaiouxos foititis-goneas autoproswpws

3-aithsh foitith stegastiko 2017-2018_dikaiouxos goneas

4-entypo_Y_D_dikaiouxos goneas

5-aithsh foitith stegastiko 2017-2018_dikaiouxos foititis

6-entypo_Y_D_dikaiouxos pou den ypovalei forologikh