ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εισαχθέντες από το 2016 και μετά)
Τμήμα Τουριστικών Σπουδών
Μάθημα: Αγγλική Γλώσσα και Ορολογία ΙΙ

Εξεταστέα Ύλη 2ου Εξαμήνου

Βιβλίο: Skills and Functions in Business English. (by Sivridou, F.; Tombrou,Ch.; Iakovos,A.)

Part 1: All chapters (1-6)

Part 2: chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22