ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ: ΦΟΙΤΗΤΙΚEΣ ΕΚΛΟΓEΣ 2018

ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠOY∆ΩN
Kαραολή-∆ημητρίου 80
185 34 ΠEIPAIAΣ

Πειραιάς, 10 Μαΐου 2018

ANAKOINΩΣH

Γίνεται γνωστό ότι την Τετάρτη 16 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων λόγω των φοιτητικών εκλογών. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τις ακόλουθες ημέρες:

  • Τρίτη 15 Μαΐου στην αίθουσα 101 από 12.00 έως 21.00.
  • Πέμπτη 17 Μαΐου στις αίθουσες 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 202, 203 και 204 από 8.00 έως 12.00.

 

ΑΠΟ ΤΗ ∆IEYΘYNΣH ΣΠOY∆ΩN