ΑΝΑΒΟΛH ΜΑΘΗΜAΤΩΝ 22 – 23 – 24 MAΪOY 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τηλ : 2104142000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 3 Μαΐου 2018

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο «Αθ. Κανελλόπουλος», λόγω της ορκωμοσίας των αποφοίτων:

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 μεταξύ των ωρών 8:00-14:30

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 μεταξύ των ωρών 10:00-14:00

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 μεταξύ των ωρών 8:00-14:30

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ