ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών
Μ. Σφακιανάκης, Καθηγητής     Ι. Σμυρλής, Ε.ΔΙ.Π.

Κατανομή Εργαστηρίων του Μαθήματος

Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

Η κατανομή των φοιτητών για τα εργαστήρια του μαθήματος

Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό που αρχίζουν
τη Δευτέρα 05/03/2018, θα έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ

Αρχικά Επωνύμων

ΩΡΑ

ΗΜΕΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Α-ΛΕΜΠ

16:15-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

007-008

ΤΜΗΜΑ 2

ΛΟΥΚ-ΠΑΠΑΠ

18:15-20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

007-008

ΤΜΗΜΑ 3

ΠΑΡΔ-Ω

16:15-18:00

ΤΡΙΤΗ

007-008

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

Οι Διδάσκοντες

Μ. Σφακιανάκης     Ι. Σμυρλής