ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη εργαστηρίου στο μάθημα ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ότι το εργαστήριο στο μάθημα ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ θα ξεκινήσει από τη Παρασκευή 23/2/2018.

Ο Διδάσκων Ι. Σμυρλής